Intervju av unge mennesker fra Hérouville, Agnam, Ahfir og Tikhvine om helsekrisen

Gjennom sommeren ble unge mennesker i forskjellige aldre og fra forskjellige byer spurt om følelsene deres for covid-19-helsekrisen de opplevde. I tillegg til Hérouville Saint-Clair, deltok alle tvillingbyene (Agnam, Tikhvine, Garbsen) i dette prosjektet. Spesielt ungdommene beskrev med ett ord sin opplevelse av innesperring og fortalte om krisen kunne ha hatt et positivt innslag i livet deres.